Arboretum Šmelcovna

Dnes již téměř devíti hektarový, soukromý areál je veřejnosti přístupný, přírodní, naučný a odpočinkový členěný na plochy s přirozeným vegetačním porostem lesa a květnatých luk VKP a na plochy cíleně osázené sortimentem mnoha tisíců kultivarů okrasných rostlin. (listnaté, jehličnaté stromy a keře, popínavé rostliny, vřesovištní, mokřadní a bahenní, okrasné trávy,trvalky a další). V provozu arboreta a přilehlém zázemí objektu Dva dvory jsou sezónně pořádány tématické akce a výstavy.

V areálu jsou umístěny upoutávky na evropské dřeviny stromového vzrůstu a na pohádkové bytosti (skřítky, víly, elfy pohádek Vítězslavy Klimtové). S pohádkářkou Vítězslavou Klimtovou nadále spolupracujeme a arboretum je zařazeno mezi osm dalších míst, většinou hradů a zámků, kde se víly a skřítci nacházejí. Zvláštní a nemalou pozornost si zaslouží nově provedené výsadby sortimentu japonských a dlanitolistých javorů, sakur, magnolií, rododendronů a čarověníků jehličnanů.

Je našim přáním, aby noví návštěvníci a zákazníci se k nám rádi vraceli, tak jako ti dosavadní. Aby od nás odcházeli uspokojeni nejen naší obchodní nabídkou zahradního prodejního centra, ale i s poznáním mnoha rodů a druhů rostlin přirozených porostů významného krajinného prvku i cíleně provedených výsadeb cizokrajných listnatých i jehličnatých dřevin, travin, trvalek a dalších.

Otevřeno pouze v sezóně.
Provozní doba arboreta:
od 15.3. do 15.11: út - ne: 9:00 - 17:00 h.
vstupné dobrovolné

Adresa

Město:
Boskovice
PSČ:
68001
Adresa:
Šmelcovna 3