Botanická zahrada Masarykovy Univerzity

V době založení přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vyvstala potřeba vybudovat pro zdejší botanický ústav zahradu. U jejího vzniku tehdy v roce 1922 stál botanik Josef Podpěra. Původně byla tato zahrada součástí starobince, kterému sloužila jako zeleninová zahrada pro potřeby kuchyně. Původně se jednalo o provizorní umístění zahrady. Později se však ukázalo umístění v centru města jako výhodné. Josef Podpěra se rozhodl postavit koncepci nové zahrady na principu rostlinných společenstev se zřetelem na moravskou květenu. Rostliny zde byly řazeny fytogeograficky a systematicky. Z rostlinných formací zde byla vysazena květena moravských stepí, Pavlovských vrchů, jihomoravských niv a jihomoravské lesostepi. Ze zahraničních zástupců se zde nachází květena Balkánu, horská květena Kavkazu, Himaláje, vápencových Alp, Severní Ameriky, Japonska, apod. Byly tu i formace xerofytních a halofytních rostlin, vodních a bažinných rostlin, květena potoků a horských pramenů. Byla vybudována také vodní nádrž blízko hlavního vchodu. Toto základní rozvržení je zachováno do dnešní doby.
Mezi lety 1924 - 26 byly vybudovány tři skleníky, dva kultivační a jeden sbírkový s vodní nádrží. Nové úpravy probíhaly v letech 1994 - 96 dle návrhu profesora zahradní a krajinné architektury Ivara Otruby. Nové skleníky byly postaveny v letech 1995 - 97 podle návrhu Petra Talandy
V současnosti je v nich pěstováno okolo 1800 druhů rostlin. Největší prostřední skleník je vyhrazen palmám a subtropickým užitkovým rostlinám. Objevíme tady datlovník kanárský (Phoenix canariensis), žumaru nízkou (Chamaerops humilis), rohovník obecný (Ceratonia siliqua), kávovník arabský (Coffea arabica), wolemii vznešenou (Wollemia nobilis). V tropickém skleníku si nelze nevšimnout velkého bazénu s obřími listy viktorie cruzovy (Victoria cruziana), listů voňavé vanily (Vanilla planifolia), papáje (Carica papaya) nebo listů kakaovníku (Theobroma cacao). Ve skleníku kapradin a cykasů se nachází okolo 80 druhů kapradin. Návštěvnicky oblíbený je také skleník kaktusů a sukulentů. V broméliovém skleníku je pěstováno na 160 zástupců čeledi ananasovitých. Novodobým prvkem v botanické zahradě je střešní zahrada umístěná na střeše budovy pracoven. Venkovní část zahrady zabírá plochu jen 1,5 ha, nachází se zde okolo 520 taxonů dřevin. Celkově je tu přibližně 2400 taxonů rostlin.

Zahrada je otevřená celoročně, vstup je zpoplatněný

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://www.sci.muni.cz/bot_zahr/Adresa

Město:
Brno
PSČ:
611 37
Adresa:
Kotlářská 2