Duhová zahrada

Ukázková přírodní zahrada při MŠ Holečkova 413 ve Strakonicích.

Zahrada je od roku 2012 koncipována jako přírodní venkovní učebna pro děti předškolního věku. V zahradě se nachází řada herních a výukových prvků z přírodnin a různé biotopy, které využívají užiteční živočichové a děti je tak mohou pozorovat v jejich přirozeném prostředí.
První etapa přeměny naší zahrady se uskutečnila ve spolupráci s rodiči dětí v rámci komunitních akcí. Na těchto pracovních setkáních se nám podařilo vytvořit řadu stanovišť. Byl zrealizován smyslový chodníček, vytvořeny vodní tůňky, vystavěna a osázena bylinková spirála a kamenná zídka s trvalkami, vytvořen kompost a některé vrbové stavby, vysázeny bobuloviny a jahodové terasy. Děti tak mají možnost vypěstovat si drobnou zeleninu a květiny na vlastním záhonku i v rámci svých možností pečovat o celou zahradu.
Druhá etapa probíhala převážně v roce 2014, kdy byl realizován za finanční podpory SFŽP projekt. V rámci této podpory byla zahrada obohacena o další zajímavé prvky jako je hmyzí hotel, broukoviště, byly vysazeny nové stromy starých odrůd a vyvýšené záhonky. Pro dětské hry s vodou je určen nový vodní prvek se soustavou korýtek a ruční pumpou, kde voda pro tyto herní účely není čerpána z vodovodního řádu, ale z náhradního zdroje. V zahradě je také hned veseleji, když se rozezvučí nově instalované zvukové herní prvky: dřevěné zvonkohry a rezonanční bubny.
I v současné době se nám všem daří s podporou rodičů zahradu dále doplňovat a udržovat.
V červnu 2015 se podařilo získat plaketu „Ukázková přírodní zahrada“.

www.ms-holeckova.strakonice.eu

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 724 024 397
Email:
jana.kovandova@ms-holeckova.strakonice.eu; jana.kovandova@seznam.czAdresa

Město:
Strakonice
PSČ:
386 01
Adresa:
MŠ Holečkova 413