Dvořáčkův park v Kamenickém Šenově

Základy obou šenovských parků byly položeny v místech původní rodinné zástavby po druhé světové válce. Péče o ně však poměrně záhy ustala a na další obnovu čekaly přes 50 let, kdy na někdejší snahu zakladatelů navázala zdejší radnice.

Výprava do historie
Jména obou parků odkazují na osobnosti spjaté se zdejšími školami a bohatou sklářskou tradicí. Jan Dvořáček (1825 – 1898) působil na místní umělecké škole, z níž vybudoval první odbornou sklářskou školu ve střední Evropě. V poválečném období o původní park pečovali nějakou dobu právě studenti této školy. Josef Janura (1909 – 1985) v 60. letech zřídil školní dílny ve zkonfiskovaném domě po pozoruhodném vynálezci Dr. Paulu Pallme-Königovi. V okolí domu s žáky svépomocí budoval veřejný park, který slavnostně otevřeli v září 1963. O pojmenování obou parků právě po těchto osobnostech rozhodla během jejich obnovy v letech 2006 – 2009 místní veřejnost.

Soudobá úprava parků zachovává fragmenty původních budov. V Dvořáčkově parku (0,86 ha) se ve zbytcích obvodových zdí ukrývá například dětské hřiště. Nejen senioři z blízkého Domu s pečovatelskou službou mohou využít hřiště pro pétanque nebo posedět u některého z kamenných stolků, kde si je možné zahrát některou ze strategických her. Romantické povahy naleznou v parku tzv. líbací lavičku. Oblíbeným zázemím menších kulturních akcí je dřevěný altán v centrální části prostoru.

Oba parky doplňují drobné výtvarné prvky Jiřího Prose, Martina Jandy a Michaela Stránského, připomínající místní příběhy a zajímavosti. Autorem architektonického řešení je Ateliér AND, s. r. o.

Obnovu parků podpořila Nadace Proměny Karla Komárka – soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj prostředí měst v České republice.

Parky jsou celoročně volně přístupné veřejnosti.

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://senovske-parky.nadace-promeny.cz/Adresa

Město:
Kamenický Šenov
PSČ:
471 14
Adresa:
nám. T.G.Masaryka