Klášter Melk

Ukázková zahrada kláštera Melk

Zahrada s historií


Pro zahradu kláštera v Melku, stojící v symetrické symbióze s klášterní budovou, byl určující vliv barokního utváření zahrad a anglických parků. Svou dnešní jedinečnost získal klášterní park v minulých stoletích díky střídajícím se názorům na zahradní umění. Přispěly k tomu i ekonomicky špatné časy, kdy péči o zahradu nebylo možné financovat a příroda si park znovu podmanila.

Geniální koncept z dřívějších dob
S revitalizací parku u příležitosti Dolnorakouské zemské výstavy 2000 na téma „Hledání ztraceného ráje“ bylo možné znovu připomenout význam světoznámého klášterního komplexu včetně budov i zahrady.
Během sanace se stále zřetelněji ukazoval původní celkový koncept, fascinující soulad budov a parku. Duch a příroda, intelekt a emoce: architektonické utváření zahrady mělo oslovovat „celého“ člověka.

Barokní zahradní pavilon – vrchol celé zahrady
Klášterní park se rozkládá na třech patrech. Optickou dominantou první úrovně je zahradní pavilon z roku 1750. Před pavilonem a podél zahradní rampy kvetou růže. Pavilon je vyzdoben exotickými freskami od Johanna Bergla a pro svou dobrou akustiku je využíván jako koncertní síň s jedinečnou atmosférou. V pavilonu je zřízena samoobslužná kavárna.

Nově utvářené prostory
Nové podněty sem vnáší ohniště, asijský dřevěný pavilon a „mluvící kameny“. Kromě toho je zde kašna s pitnou vodou, vytvořená ze zkamenělého stromu, který byl nalezen při stavbě dunajské elektrárny Melk v dunajském štěrku a je údajně starý několik milionů let. V barokní vodní nádrži lemované 250 let starými lípami je umístěna dobová instalace od Christiana Philippa Müllera: „Nový svět“ – další nádrž, v níž byly vesměs vysazeny rostliny, které našly do Evropy cestu z Ameriky.

„Je tady cítit touha člověka po zahradě Eden, po ráji v podobě klidného, uspořádaného a bezpečí skýtajícího prostoru.“
Moderně utvářená „Jardin meditérranéen“ je exotickým, středomořským zahradním prostorem, který byl založen jako upomínka na bývalé využití oranžerie. Byl vybaven prvky symbolické rajské zahrady, které se vztahují k stavbám klášterního areálu.
Základem výsadby v „Zahradě Walahfrida Straba“, tzv. „rajské zahrádce“, je originální text od Walahfrida Straba z 9. století: „De cultura hortorum (Hortulus). O zahradnictví“. Tento první dochovaný text k zahradnictví v Evropě se jako nit poetického vyprávění táhne výsadbovým a architektonickým konceptem s jeho 22 záhony a více než 200 různými druhy rostlin.

Význam parku při klášteře v Melku je tak velký, že jeho zdařilá a u návštěvníků velmi úspěšná revitalizace je také pro další kláštery a instituce pobídkou k investování do svých zahrad a parků.

Otevírací doba
1. května až 31. října, 09.00-18.00 hod.
Informace
Vstupné do klášterní zahrady (bez prohlídky kláštera) na osobu:
dospělí: € 3,--
studenti: € 2,--
děti (6-16 let): € 1,--

prohlídky parku s průvodcem:
€ 45,--/skupina
(velikost skupiny: max. 30 osob)

Tel: 02752 / 555-0
kultur.tourismus@stiftmelk.at
www.stiftmelk.at

Kontaktní údaje

Mobil:
Tel: 02752 / 555-0
Email:
kultur.tourismus@stiftmelk.atAdresa

Město:
Melk
PSČ:
3390
Adresa:
Abt-Berthold-Dietmayr-Straße 1