Květná zahrada v Kroměříži

Květná zahrada, založená v druhé polovině 17. století, je jedinečným příkladem raně barokní zahrady, v níž došlo k harmonickému propojení starších renesančních italských a západoevropských vzorů s nově se rodícím francouzským barokním prostorovým cítěním doby Ludvíka XIV. V roce 1664 přichází do Kroměříže biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelkorna s úmyslem vybudovat zde nové zámecké sídlo a zahradu. Pro uskutečnění svých představ povolal císařské architekty F. Lucheseho a G. P. Tencallu. Míra zachování původního kompozičního záměru činí Květnou zahradu zcela ojedinělou v širším evropském i světovém kontextu. Spolu se zámkem a Podzámeckou zahradou byla zapsána v roce 1998 na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Kontaktní údaje

Mobil:
777478263
Email:
blesa@kromeriz.npu.czAdresa

Město:
Kroměříž
PSČ:
76701
Adresa:
Generále Svobody