Lipka - Kamenná

Ukázková přírodní zahrada na Kamenné je příkladem využití minimálního prostoru uprostřed velkoměstské zástavby pro zvýšení biodiverzity. Je zde místo pro člověka i přírodu. Zahrada se skládá ze dvou částí, před a za budovou. Severní zastíněná část je klidovou zónou určenou pro výuku pod širým nebem (amfiteátr) a rostou zde okrasné stínomilné rostliny v barevnosti od bílé po tmavočervené, kvetoucí od jara až do podzimu.
Přední jižní část je značně osluněná a proto zde výborně rostou jak suchomilné tak teplomilné rostliny, zejména aromatickým bylinám to prospívá. Na vyvýšeném záhoně rostou ukázky méně známé zeleniny a léčivých rostlin. Okrasné rostliny jsou laděny v kontrastu žluté a oranžové s modrou a fialovou. Okolo jezírka je biotop vlhkomilných, mokřadních a vodních rostlin rostoucích ve volné přírodě.
Srážková voda je svedena okapy a částečně zadržována pro zálivku, část ústí do jezírka v přední části.
Iluzi volné přírody dokresluje zvuk tekoucí vody, která je přečerpávána z jezírka pomocí fotovoltaického panelu a teče přes tzv. flowformy, kde dochází k jejímu proudění, okysličování a tím i čištění a zlepšení kvality vody v celém jezírku.
Popínavé rostliny jsou již nedílnou součástí městské zeleně. I naše „zelená fasáda“ překonala první metry a vistárie se po připravené konstrukci úspěšně šplhají ke střeše.
Střecha na Kamenné je z části sedlová a zčásti plochá. Tato část je postupně extenzivně ozeleňována, takže téměř 50% plochy naší střechy bude mít vegetační pokrytí a pomůže tak zlepšit mikroklima uvnitř i vně budovy, zpomalit průtok srážek, zvýšit odpar a zachytit více prachu.
Veškerý organický materiál ze zahrady i provozu budovy je kompostován a slouží ke zlepšení úrodnosti a fyzikálních vlastností půdy na záhonech.
I v tak malém prostoru je možné pěstovat stromy a keře. Při otevření byla zasazena třešeň, na které je naroubováno 5 dalších odrůd, takže máme vlastně třešňový sad „šest v jednom“. Živý plot je z košíkářské vrby a kromě zachování soukromí sousedů slouží i jako zásobárna proutí pro nejrůznější využití jak v zahradě, tak v rukodělných kroužcích.
Prostě je nám tady dobře.

www.lipka.cz/kamenna

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 543 320 823
Email:
dana.krivankova@lipka.czAdresa

Město:
Brno
PSČ:
639 00
Adresa:
Kamenná 20