O projektu

Projekt zahradní turistika na Česko-rakouském pomezí vznikl jako pilotní projekt spolupráce prezentace zahrad široké veřejnosti. Navazuje na dlouhodobou spolupráci na Česko-rakouském pomezí v rámci projektu Přírodní zahrada (Natur im Garten). První ukázkovou zahradou v České republice byla Bylinková zahrada ve Valticích, nositel projektu. V rámci udržitelnosti bude projekt rozšiřován o další zahrady v České republice a Rakousku.