Ovčírna

Zahrada je spravována podle permakulturních principů, cílem je dosažení co největší soběstačnosti. Zaléváme dešťovou a šedou vodou, k distribuci vody využíváme gravitaci. Dešťová voda napájí jezírko s mokřadem. Velkou pozornost věnujeme péči o půdu – hnojíme, mulčujeme, zapracováváme kompost. Ovocný sad je sestaven převážně ze starých odrůd, zeleninu pěstujeme na smíšených záhonech. V remízcích a živých plotech nabízíme úkryty živočichům, na části zahrady je lesík a divočina.

Návštěva zahrady možná po předchozí domluvě.

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 777 555 410
Email:
hana.rej@seznam.czAdresa

Město:
Hostim
PSČ:
671 54
Adresa:
Hostim 151