Podzámecká zahrada v Kroměříži

Počátky historie Podzámecké zahrady je možné sledovat již od období renesance. Tato zahrada byla na konci 17. století upravena v raně barokním slohu. Arcibiskup A. T. Colloredo-Waldsee pod vlivem osvícenství mezi léty 1790 – 1800 rozšířil a proměnil zahradu v sentimentálně laděný park s množstvím drobných staveb. Ve třicátých letech 19. století přichází do Kroměříže arcibiskup F. M. Chotek, který spolu s architektem A. Archem přistupuje k radikální proměně Podzámecké zahrady ve velkorysý krajinářský park. Projekt dokončuje až jeho nástupce arcibiskup M. Sommerau-Beckh v polovině 19. století. Během tohoto období zaznamenala zahrada největší rozkvět a získala současné uspořádání i rozlohu necelých 60 ha. V roce 1998 byla zahrada zapsána na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Kontaktní údaje

Mobil:
777478263
Email:
blesa@kromeriz.npu.czAdresa

Město:
Kroměříž
PSČ:
76701
Adresa:
Na Kopečku