Přírodní učebna ZŠ Myslibořice

Ukázková školní zahrada vznikla přeměnou starého zanedbaného školního dvora. Nápad na jeho přeměnu vznikl v roce 2003. Stotisícová podpora z Nadace ČEZ napomohla nejprve k výstavbě „zelené třídy“, což je zpevněná plocha zastřešená pergolou a s lavicemi pro žáky. Podoba zahrady – přírodní učebny vznikala postupně. Inspirace byla sbírána na různých exkurzích po přírodních a školních zahradách. Stejně tak je zahrada budována postupně za účasti dětí, zaměstnanců školy, rodičů a dalších dobrovolníků. Dnes zde můžete vidět různé biotopy jako je rybníček, na kterém jeden rok zahnízdila divoká kachna, biotop louky, suché zídky či kompostu. Nechybí bylinková zahrádka, záhonky pro pěstování zeleniny a ukázek obilnin, květinové záhonky, rostliny a keře s jedlými plody, ale také meteostanice. K poznávání nerostů slouží geokoutek, zajímavá je chůze po hmatové stezce. Nově mohou žáci a návštěvníci posedět v koloseu (kamenném amfiteátru s možností ohniště uprostřed) nebo se pokochat krásou růžového a vrbového zákoutí.
Časem se školní dvůr proměnil v učebnu, která slouží pro výuku mnoha vyučovacím předmětům. Přírodní učebna je součástí celého areálu kolem školy s naučnou stezkou prochází i budovou školy.

www.zsmysliborice.cz

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 731 507 690
Email:
reditel@zsmysliborice.czAdresa

Město:
ZŠ a MŠ Myslibořice 170
PSČ:
675 60