Přírodní zahrada s geoparkem „Pod platanem“ u Gymnázia Chotěboř

Jedná se o pozemek u gymnázia, který byl dlouhodobě téměř nevyužívaný, a proto jsme začali s jeho postupnou přeměnou v přírodní zahradu – učebnu. Vytvořili jsme zde podle plánů žáků a s jejich pracovním nasazením malou vodní plochu – jezírko už v roce 2008 a sledovali zde sukcesi života. V letech 2009 – 2010 se v těsné blízkosti stavěla nová tělocvična, a proto budování zahrady bylo přerušeno. Ve školním roce 2010 – 2011 se začalo s tvorbou prvních prvků přírodní zahrady a toto úsilí stále pokračuje. Byl zde vysázen živý plot z různých druhů původních listnatých keřů, několik keřů bobulovin, záhon jahod, bylinková skalka, záhon trvalek, ale i necháno místo pro „divočinu“ a rozmístěno několik hmyzích domečků, krmítko, budky, domečky pro obojživelníky.
Na podzim roku 2011 se začalo s budováním geologické expozice, která čítá 15 velkých vzorků hornin z regionu. Bloky jsou opatřeny popisnými tabulemi, pět informačních tabulí se váže k jednotlivým prvkům přírodní zahrady. Zahrada i geopark jsou přístupné veřejnosti a k dispozici je i sada pracovních listů různých stupňů obtížnosti a dvě brožury – k zahradě a ke geoparku – obě i v anglické verzi.
Celý prostor je zcela mimořádný zejména tím, že se o jeho navržení, ale i tvorbu a údržbu v největší míře zasloužili sami studenti gymnázia pod vedením pedagogů.

Školní zahrada na pozemku Gymnázia Chotěboř obsahuje všechny základní i mnoho doplňkových prvků přírodní zahrady a certifikát získala již v roce 2012. V zahradě se nachází také 14 bloků hornin z území Národního geoparku Železné hory, který se rozprostírá na sever od města. Zahrada je místem využívaným nejen pro výuku studentů chotěbořského gymnázia a základních škol z regionu, ale je také přístupná veřejnosti a to v rámci mnoha aktivit, které zde probíhají i kdykoliv v otevírací době zdejšího infocentra. V geoparku i zahradě nalezneme asi dvacet informačních tabulí a jsou vytvořeny pracovní listy i brožurky a to jak v češtině, tak v angličtině. Největší výjimečností zdejší zahrady je ale to, že celý areál byl vytvořen pouze učiteli a studenty zdejšího gymnázia, stejně tak jako veškeré informační materiály.

Kontaktní údaje

Mobil:
720 248 654
Email:
jirsova@gch.czAdresa

Město:
Chotěboř
PSČ:
583 01
Adresa:
Jiráskova 637