Přírodovědné muzeum Semenec

Přírodovědné muzeum Semenec je 4 hektarový areál v blízkosti Týna nad Vltavou v malebné krajině nad soutokem Lužnice a Vltavy. V areálu vytváříme přírodovědné sbírky: expozice lesních společenstev jižních Čech, geopark jihočeských hornin ve velkých blocích, sbírka světových druhů borovic, sbírka léčivých bylin, vnitřní expozice: Paleontologická sbírka. Ucelené sbírky doplňují další výsadby domácích i cizokrajných rostlin, kolekce jedlí, smrků, vrb, asijských botanických keřů apod. Část areálu je oddělená jako pastvina ve stylu Paddock Paradise s pastevním chovem koní.

Kontaktní údaje

Email:
semenec.ops@gmail.comAdresa

Město:
Týn nad Vltavou
PSČ:
375 01
Adresa:
Na Semenci 738