Schloss Hof

Ukázková zahrada Festschloss Hof

Zahradnická rozmanitost v barokním rámci


Na idylickém místě poblíž rakousko-slovenské hranice leží zámek Hof. Nádherná usedlost, postavená kdysi pro prince Evžena Savojského, se vyznačuje především rozsáhlými barokními zahradami. Po sedmi terasách se sestupuje k řece Moravě, stále s výhledem do širokého okolí. Na začátku sezóny zjara a o zahradních dnech v květnu je návštěva zámecké zahrady zvláště kouzelným zážitkem.

Znovuzrození barokní zahrady
Historická zahrada zámku Hof zmizela po svém vrcholném rozkvětu v 18. století a musela být nejprve revitalizována, než byla v roce 2004 znovu zpřístupněna veřejnosti. Mohutné kašny a působivé skulptury se dnes opět skví v barokním lesku; stejně jako před staletími tvoří živé ploty a stromky kouzelná, křivolaká zákoutí a podloubí. Umělecké brodérie – tak se nazývají typické formy záhonů z období baroka, mající podobu vyšívaných květinových vzorů – se představují ve své původní barevné a tvarové bohatosti. Každoročně jsou tu pro četné návštěvnice a návštěvníky vysazovány tisíce cibulovin a letniček.

Jedinečný zážitek zámku Hof
Zahrada prince Evžena Savojského při zámku Hof patřila se svými kašnami, uměleckými květinovými ornamenty, bludišti a rozvětvenými libosady k nejnádhernějším parkům Rakousko-uherské monarchie. Po zřejmě více než 150 letech mohou hosté opět v plné nádheře prožívat autentický zahradní svět prince Evžena. Zvláště vyznačená trasa „Princova zahrada“ vede kolem Neptunovy kašny, přes salu terrenu, po zahradních terasách až k oranžerii a na Panský dvůr. 19 zastavení Vás provede zahradou, a to za podpory osobního průvodce nebo audio-průvodce.
Restaurovaný Meierhof Vás nechá nahlédnout do všedního života sedláků a řemeslníků. Tady našla útočiště stará, vyhynutím ohrožená plemena hospodářských zvířat a odrůdy ovoce. V bezprostředním sousedství růžové zahrady rostou sezónní plody, ze kterých si pod odborným vedením můžete v historické kuchyni zhotovit marmeládu.

Po stopách prince botaniky to četné návštěvnice a návštěvníky láká k návštěvě tradičních Zahradních dní!
Mezi mnoha zájmy, jimž se princ Evžen Savojský věnoval vedle svých vladařských povinností, zaujímala botanika výsostné postavení. V terasové části zahrady, v oranžerii a v užitkové zahradě již tenkrát prospívaly rostliny v rozmanitosti, jaké snad nebylo rovno. Každoročně v květnu se císařský Festschloss Hof stává špičkovou destinací pro všechny milovníky zahrad a zahrádkáře. Během těchto dní lze totiž obdivovat nejen největší venkovský zámecký park Rakouska, ale také se můžete mnohé dozvědět o úspěšném zahradničení, získat vybavení pro svého koníčka a v rámci zelené burzy vyměnit s ostatními vzácné rostliny, sazenice a semena.

Otevírací doba
25. března až 3. listopadu 2013
denně 10.00–18.00 hod.
Informace
prohlídky zahrady:
denně 15.00 hod.
€ 3,00 / osoba

prohlídky zámku:
denně 11.00 a 14.00 hod.
€ 3,00 / osoba

www.schlosshof.at

Kontaktní údaje

Mobil:
Tel: 02285 / 20 000-0
Email:
office@schlosshof.atAdresa

Město:
Schlosshof
PSČ:
2294
Adresa:
Schlosshof 1