Skanzen Niedersulz

Ukázková zahrada skanzenu Niedersulz

Krása a užitek selských zahrad


Selská předzahrádka sloužila odjakživa jako vizitka hospodyně a přes veškerou snahu zásobovat rodinu zeleninou a ovocem byla místem reprezentace. Selské zahrady proto byly obdělávány podle promyšleného systému, aby se dosáhlo vysoké úrody, zároveň ale aby také byly pastvou pro oči. Nic není tolik nabíledni, jako nechat se i dnes selskými zahradami inspirovat!

Ukaž mi svou zahradu a já ti řeknu, kdo jsi!
Ve skanzenu Niedersulz ve Weinviertelu můžete vedle mnoha historických staveb obdivovat také zahrady dávných dob, které vyjadřují vždycky něco zvláštního. Třeba taková předzahrádka rychtářova domu má náročné uspořádání a skládá se z keřů ostříhaných do podoby koulí, ze štěrkové cestičky, růžového loubí a pestrých cínií. Užitkové zahrady se nacházejí za domy.

Historie vzniku
Přenesením více než 200 let starého weinviertelského statku z Bad Pirawarthu v roce 1980 začala historie největšího dolnorakouského skansenu. Skansen se statek za statkem neustále rozrůstal, až vznikla typická uliční vesnice s řadovými domy, rozkládající se podél potoka Sulzbach. Během let byl doplněn o další weinviertelská obytná a hospodářská stavení; vznikly domy řemeslníků, tři kaple, mlýn a ulička s vinnými sklípky.

Skanzenová vesnice
Podél Sulzbachu stojí řada dlouhých a hákových dvorů, typických pro Weinviertel. V centru se nachází malá náves. Poté se návštěvník dostane za humna s dvorky domkařů a vinnými sklípky. Domy jsou zařízené a ukazují společenskou strukturu vesnice asi před 100 lety: sedláci, domkaři a řemeslníci.

Vesnický život a řemeslná dovednost
Skanzenová vesnice je však víc než jen z cihel a dřeva rekonstruovaným obrazem zašlé selské kultury. O víkendech se návštěvníci mohou dívat přes rameno mistrům řemeslníkům. Tematické prohlídky názorně ukazují život na vesnici. Na statku se chovají domácí a hospodářská zvířata a peče chléb. Různé akce, tematické dny a skupinové programy přilákají do vesničky již více než 40.000 návštěvníků za rok.

Rozmanitý svět rostlin je dnes spíše vytlačován – aniž by se bralo v úvahu, že je součástí naší historie.
K původním weinviertelským stavbám patří také jejich tradiční prostředí: zahrady, v nichž se pěstuje zelenina a léčivé byliny, ale také květiny a keře bobulovin. Podle příslušného typu stavby zde kolem domu rostou a kvetou klasické selské květiny, rostliny pro domácí lékárnu a více než 400 starých ovocných stromů. Zajímavé informace o neobyčejné rozmanitosti starých, zčásti i zapomenutých rostlinných pokladů, pěstovaných v četných zahradách skanzenu, se návštěvníci dozvědí při speciálních prohlídkách zaměřených na zahrady, stejně jako na různých akcích.

Otevírací doba
15. dubna – 26. října 2014

denně od 09.30 do 18.00 hod.
poslední vstup v 17.00 hod.
Informace
vstupné 2013:
dospělí: € 9,--
děti od 6 do 14 let: € 4,00
děti do 6 let: zdarma
žáci, učni, studenti, vojáci základní a civilní služby: € 6,00
senioři: € 8,--

Kontaktní údaje

Mobil:
Tel: 02742 90 80 90 999
Email:
info@landesmuseum.netAdresa

Město:
St. Pölten
PSČ:
3100
Adresa:
Kulturbezirk 5