Školní výuková naučná stezka

Zahrada se rozkládá ve školním areálu.
Naučná stezka provádí návštěvníky okrasným parkem, okolo rybníků, přes zelinářský
a květinářský pozemek. Na stezce jsou rozmístěny informační tabule, které seznamují návštěvníky se zástupci rostlinné a živočišné říše v dané lokalitě.
V zahradě se vyskytují vzrostlé dřeviny, pestrobarevné výsadby letniček, trvalek
a zeleniny. Během vegetačního období nabízí celé místo nepřebernou škálu barev a vůní.
Zahrada byla rozšířena o štěrkový trvalkový záhon a suchou zídku, buduje se pocitový chodníček, rozšířena je dendrologická a ovocná sbírka dřevin.

Otevírací doba: v měsících od září do června denně 8 - 16 hod, vyjma sobot a nedělí, státních svátků a školních prázdnin

Výstava ovoce a dny otevřených dveří - polovina října, vánoční výstava v prosinci, den partnerství v dubnu, konkrétní datum bude aktuálně uváděno na stránkách školy www.soscb.cz

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 733 418 886
Email:
vavrovska@sosvaz.czAdresa

Město:
České Budějovice
PSČ:
372 16
Adresa:
Rudolfovská 92