Školní zahrada da Vinci

Současná podoba školní zahrady vznikla mezi červencem a říjnem roku 2015. Ke školním budovám MŠ a 1. stupně ZŠ byly dostavěny budovy bloku A, B a C (kuchyně s jídelnou, tělocvična a bazén, prostory pro druhý stupeň ZŠ a střední školu) Tím se zároveň hruba zdvojnásobil počet uživatelů zahrady (na cca 250 žáků a studentů + cca 50 pracovníků školy). Původní pozemek zahrady MŠ a 1. stupně ZŠ se sloučil s okolními zatravněnými zahradami a sady, a bylo potřeba areál přizpůsobit různorodým potřebám všech věkových kategorií dětí.

Záměrem projektu bylo v souladu s filozofií školy organicky modelovat terén tak, aby se zde přirozeně a nenásilně propojily biologické, naučně-vzdělávací, sportovně relaxační, užitné, společenské, architektonické, hygienické, sadovnické, ekologické, estetické i provozní aspekty dané režimem školského zařízení s vyššími hodnotami, univerzálními zákony i duchovní hierarchií celého krajinného prostoru a monády daného prostoru – “génia loci”.

Původně rovinatá plocha zahrady byla rozčleněna do několika sektorů, plnících různé funkce a poslání, propojených sítí páteřních a vedlejších cest. Vznikl tak dostatek rozmanitých zákoutí, umožňujících jejich nerušené sousedství. Ideová koncepce dále člení areál do několika tématických částí spadajících pod jednotlivý živel (oheň, voda, země, vzduch), zároveň vznikla ukázková stanoviště rozmanitých “mikrobiotopů”.

“Zahrada MŠ” – funkčně oddělená terénní vlnou a nízkými přírodními plůtky a brankami propojená s prostorem pro starší děti. Cesty pro odrážedla, pískoviště, herní prvky pro MŠ, nářaďovna, okrasné i ovocné keře, ovocné stromy, kopací kopeček, pítko, relaxační trávník, pozorovatelna
“Sportoviště” pro školáky – víceúčelové hřiště, trampolíny, zahradní posilovna, lanovka “Mauglí”, skluzavka, velká prolézačka jin-jang, komunitní houpačky, nářaďovna
“Relaxačně-herní zóny” s pestrými prvky zahradní architektury – lavičky a travnaté plochy, tajuplná zákoutí, přírodní fórum s ohništěm, rozhledna “pirátský koš” – mikádo, hobití pohorek s podzemním tunelem, zídky, lávky, pítka
“Vodní svět” – jezírka – retenční nádrže pro zádrž dešťové vody s vodní kaskádou a vodopády, dřevěné molo, plážové pískoviště se systémem nastavitelných korýtek, suché řečiště s valouny
“Skalní svět” – gabiony , ještěrkoviště, pobytové terasy
“Babiččin ovocný sad” původních i dosazených stromů, “Malý sad” ovocných keřů, “Pěstební záhony” – zelinářská, bylinková a trvalková monáda inspirovaná konceptem agrokruhů s přírodními osevními postupy a celostním způsobem pěstování široké škály rostlin, zahradní domek pro nářadí, kompost, pokusný záhon u badatelny
“Přírodní rozkvetlý poldr” s tůňkou, mokřadem a dřevěným obloukovým mostkem
“Kamenné fórum” s dřevěnou palubou jeviště, kaštan – strážce a živý vánoční strom

Od zahájení provozu zahrady vznikají postupně ve spolupráci pedagogů a dětí všech věkových kategorií další drobné okrasné, naučné i užitkové prvky. Zahrada je bohatě využívána ve všech ročních obdobích k terénní výuce, volné hře, relaxaci, užitku ve školní kuchyni i ke komunitním setkáváním.

Zahradu obděláváme trvale udržitelným způsobem a hospodaříme ekologicky. Záleží nám na tom, aby se tu vedle sebe dobře a bezpečně cítili velcí i malí uživatelé a obyvatelé – z říše lidí, rostlin i zvířat. V roce 2019 získala plaketu “Ukázková přírodní školní zahrada”.

Kontaktní údaje

Mobil:
608 982 340
Email:
marlena.kopecka@skoladavinci.czAdresa

Město:
Dolní Břežany
PSČ:
25241
Adresa:
Na drahách 20