Smolotelský dvůr

Ke Smolotelskému dvoru patří zahrada a sad, pastviny a část lesa. Jedna budova bývalého statku slouží k bydlení a na druhé probíhá rekonstrukce s cílem vybudovat ekologické vzdělávací středisko.
Zahrada je koncipována jako tzv. „jedlá“, aby nám poskytovala hojnost té nejlepší potravy. Vše tvoříme dle zásad permakultury, v souladu s přírodou. Velmi se věnujeme tematice vody, máme vlastní kořenovou čistírnu odpadních a vyčištěnou vodu vracíme zemi nedaleko místa, odkud jsme jí vzali. Zahradou protéká potok. V nejnižší části zahrady je rybník, který byl před několika lety obnoven. V sadu jsou od r. 2013 vysázené staré odrůdy jabloní, hrušní a třešní. Stromy nestříháme, necháváme je růst dle jejich potřeb, mají dostatek místa okolo sebe. Praktikujeme metodu skupinových výsadeb, aby si rostliny vzájemně pomáhaly. Všechny výsadby jsou mulčovány slámou, posekanou trávou nebo listím. Hnojíme koňským hnojem nebo kompostem. K ošetření rostlin používáme pouze různé jíchy z bylin. Před domem je zeleninová zahrádka a bylinkový kopeček, v zahradě jsou vyvýšené záhony, terasy, suché zídky a remízek. Malá část zahrady je ponechána divoká, bez zásahů člověka. Podél plotů jsou vysázeny bobulovité keře – především pro ptáky, po zahradě běhají volně kachny – běžci indičtí. V sadu jsou slepičky, na pastvině pod lesem se pasou koně. Více o nás naleznete na našich webových stránkách – www.smolotelskydvur.cz

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 603 529 547
Email:
marketa@smolotelskydvur.czAdresa

Město:
Kamýk nad Vltavou
PSČ:
262 63
Adresa:
Smolotely 23