Stanice Pavlov

Přírodní zahrada ve Stanici Pavlov o.p.s. se nalézá v areálu stanice a je zaměřena především na přírodní oblast, která souvisí se činností záchranné stanice.
Naše přírodní zahrada je složena z několika tematických celků, které by návštěvníkům měly přiblížit možnost zvýšení biodiverzity v zahradách v oblasti živočišné říše. V zahradě je možné shlédnout loggery – broukoviště, které je v blízkosti vstupu do Stanice. Další částí je malá bylinková zahrada s ‚hmyzím hotelem‘. Největším a nejvíce ceněným celkem, který je možné v naší zahradě shlédnout, je mokřadní část se soustavou větších a menších tůní. V průběhu roku zde můžeme zaznamenat čolka obecného, potápníka vroubeného, skokana hnědého. Dále vážky, různé druhy šídel a mnoho dalších zajímavých organizmů. Z rostlinné říše můžeme vidět v průběhu vegetace střídání jednotlivých skupin mokřadních trvalek a trvalek stinných míst v oblasti našeho malého lužního společenstva. Brzy zjara se objevují porosty bledulí jarních, které vystřídají sasanky hajní a orseje jarní. Později můžeme vidět blatouchy bahenní či zběhovce plazivé. Ve slunné části zahrady je vybudována suchá zídka pro plazy s přechodem do části podmáčené. Kompozici doplňují stavbičky z vrbového proutí či květnaté louky.

otevřeno 8:00 – 16:30

www.stanicepavlov.eu

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 734 309 798
Email:
stanicepavlov@seznam.czAdresa

Město:
Ledeč nad Sázavou
PSČ:
584 01
Adresa:
Pavlov 54