Zahrada Domova na zámku v Myslibořicích

Přírodní zahrada je součástí barokního zámku v Myslibořicích, v němž v současné době provozuje své sociální služby Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích. Historie zámku je bohatá a první zmínku o tvrzi v Myslibořicích nacházíme již v 13. století. V 17. a 18. století byl zámek přebudován do současné barokní podoby a v této době vzniká i základ dnešní přírodní zahrady. Po roce 1989 byly v zahradě realizovány čtyři rozsáhlé projekty na její obnovu. Ošetřily jsme všechny dřeviny, nemocné a poškozené stromy vykáceli, vysázeli nové a rozšířili jsme skladbu dřevin o keře. Rovněž vodní nádrž – laguna byla revitalizována a přibyly v ní nové litorální zóny.
Zámecký areál je jednou z nejkrásnějších barokních zahrad na Vysočině s přirozenou anglickou zahradní architekturou. Celá zahrada je rozdělena na dvě části, přírodně okrasnou a užitkově hospodářskou. Základem zahradní kompozice jsou dvě na sebe kolmé osy, které rozdělují hospodářskou a okrasnou část. Hlavní osa začíná průčelím zámku a prochází přiléhajícím parterem k mostu laguny a pokračuje průhledem do krajiny na vzrostlé parkové stromy a na hospodářskou část sadu až k historické vstupní bráně. K jírovcové aleji přiléhá příčná osa, vede k hospodářské části zahrady, okolo zahradního domku a skleníků. V zámeckém areálu se nachází letitý park s lagunou, ptačí voliéra, altán, solitérní ostrůvek, jírovcová alej, altánek s fontánou, hospodářská zvířata, zahradnictví, ovocné sady, políčka a mnoho jiných jedinečností. 
Dominantním základem zahrady jsou typické prvky tvořící malebnou krajinu, jako umělý vodní kanál s kamenným mostem a jírovcové aleje. Z cenných dřevin se naše zahrada pyšní zejména exemplářem solitérního červenolistého buku. Návštěvníci zahrady obdivují též krásné převislé vrby vyrůstající na březích laguny.
V naší zahradě, o kterou se snažíme pečovat v souladu s přírodou, naleznete rovněž louky se spoustou květin a kvetoucích trvalek. V zámeckém areálu je vybudováno několik stezek, které k procházkám a relaxaci využívají naši klienti i veřejnost, obdivující krásy zahrady.
Zahradu je možné navštěvovat celý rok a sledovat v ní proměny ročních období. Ve stínu stromů lze pozorovat velké množství ptáků i dalších zvířat, které zde mají svůj domov.
Naše zahrada obdržela právem dne 19.5.2011 ocenění „Ukázková přírodní zahrada“. Zahrada slouží také jako inspirace pro ostatní, kteří chtějí vytvořit dílo v souladu s přírodou. Úpravou barokního parku na park přírodně krajinářský, patří zámecká zahrada mezi nejzajímavější místní zahradní realizace.

http://www.domovmysliborice.cz/

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 568 834 931
Email:
vzdelavani@domovmysliborice.czAdresa

Město:
Myslibořice
PSČ:
675 60
Adresa:
Myslibořice 1