zaHRAda „Pod stromy“

Naše zaHRAda „Pod stromy“ je školní zahrada a přírodní učebna.

Pomáhá nám kvalitněji vyučovat nejen přírodovědně zaměřené předměty, ale je také využívána v řadě dalších předmětů a volnočasových aktivitách. Je prostorem pro terénní práce biologického semináře, přírodopisu, přírodovědy, pracovní výchovy.

Vybudovat přírodní učebnu je jeden z našich cílů, který jsme si stanovili v dlouhodobém plánu environmentální výchovy. Tento cíl si také zařadil ekotým školy do svých priorit a kroků k obhájení titulu Ekoškola.

Učebna má tyto části: výukovou, kde je několik názorných biotopů, altán s lavicemi a stoly, sluneční hodiny, hrací výukové skládačky, např. „hmyzák“, hlavolam „Hanojské věže“ s obrázky dřevin, ukazatel, kukátko, lavičky s různých druhů dřev, „broukoviště“ a několik naučných panelů. Většina rostlin má popisky v českém a latinském jazyce. Učitelé naší školy připravili metodické materiály na výuku do přírodní učebny tak, aby vyučující měli možnost uskutečnit některé vyučovací hodiny v přírodní učebně. Pěstitelská část je vhodná pro pokusnictví v oblasti pěstování zeleniny a květin. Na zahradě jsou i vzrostlé letité ovocné stromy, které vytváří velice příjemné prostředí hlavně v parných letních dnech. V hrací části s lavičkami je kláda, založený vrbový domeček a ohniště. Hrací koutek využívá školní družina. Snažíme se volit šetrné způsoby péče o zahradu, abychom zvýšili biodiverzitu, žáci každým rokem vytváří úkryty pro živočichy, ale i hnízdní budky nebo krmítka pro ptáky.

V přírodní učebně – zahradě se odehrávají různé školní projekty a setkávání školy s rodiči a veřejností obce Kunžak. Přínosem pro školu je zkvalitnitnění výuky a zlepšení podmínek pro environmentální výchovu.

www.zskunzak.cz

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 384 399 115
Email:
zs-kunz@centrum.czAdresa

Město:
Kunžak
PSČ:
378 62
Adresa:
ZŠ Sira Nicholase Wintona, náměstí Komenského 237