Zahrada při internátu církevní logopedické školy Don Bosco v Praze 8 „Zahrada, která učí děti mluvit“

Zahrada s původně velmi omezeným využitím se v letech 2011 až 2013 proměnila v oázu uprostřed panelového sídliště. Kromě dětí ve věku 3 až 15 let, které jsou během školního roku ubytovány na internátu, ji využívají také ostatní děti a učitelé z mateřské a základní školy Don Bosco sídlící ve vzdálenějších budovách.

Cílem rekonstrukce bylo uzpůsobit zahradu především speciálním potřebám dětí s poruchami řeči, komunikace a učení. Prostor nabízí klidovou zónu s houpacími sítěmi pro relaxaci, plochy k volné hře a dovádění, ale i zázemí pro výuku pod širým nebem a příležitosti pro cvičení formou hry a interakce s prostředím. Originální herní prvky a část zahrady byly navrženy pro trénování a rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, prostorového vnímání či schopnosti soustředění. Logodomek, citoprůlezka nebo terasy s barevnými šablonami plní současně funkci didaktických logopedických pomůcek. Pedagogové se tak mohou na zahradě s dětmi věnovat speciálním cvičením, která byla dříve omezena pouze na školní třídu. Škola má díky tomu vůbec první zahradu v České republice se zaměřením na logopedii. Zejména dětem z internátu je pak v odpoledních hodinách k dispozici také barevná stezka pro jízdu na kole či kolečkových bruslích a malé víceúčelové sportovní hřiště. Ve volném čase i v rámci výuky mohou pomáhat s péčí o záhony pro pěstování zeleniny, drobného ovoce a bylinek. Zahrada je navíc oblíbeným místem setkávání při pořádání celoškolních akcí.

Architektonické řešení navrhl Atelier zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdenka Sendlera. Autorkou originálních prvků pro zahradu je Lenka Klodová z tvůrčí skupiny STRAŠNÉ DÍTĚ/ENFANT TERRIBLE.

Obnovu zahrady podpořila Nadace Proměny Karla Komárka.

Návštěva je možná po domluvě: http://www.donbosco.cz/kontakt/

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://zahrada-don-bosco.nadace-promeny.cz/
URL adresa:
http://www.donbosco.cz/kontakt/Adresa

Město:
Praha 8 – Bohnice
PSČ:
181 00
Adresa:
Lešenská 548