Zámecká zahrada Mikulov

Bohatá historie zámecké zahrady v Mikulově začíná působením kardinála Františka knížete Dietrichsteina, biskupa olomouckého. Zahrada byla založena v roce 1624 jako součást jeho rodového sídla při velkolepé přestavbě renesančního hradu na reprezentační zámek. Zámek se tyčí na skalnatém vrcholku obklopeném z jedné strany opevněným městem a na druhé straně židovským ghettem. Právě při požáru židovského ghetta byl zasažen i zámek v roce 1719. V letech 1719-23 byl zámek barokně přestavěn a společně s ním byla upravena i jeho zahrada pro knížete Waltra Xavera Dietrichsteina. K východnímu křídlu zámku byla přistavěna terasa na mohutných 19 m vysokých arkádách. Na terase byl vybudován rozsáhlý pravidelný parter s bohatou formální výzdobou a krytým altánem. Na úpatí terasy stávala přes 80 m dlouhá oranžérie, ve své době slavná svou úrodou tropického ovoce. Zahrada a její honosný nástup z hlavní příjezdové cesty na zámek, byl reprezentační ukázkou okázalosti majitele. Po 1784, kdy zámek znovu vyhořel, přestal být pravidelně obýván. Byla zbořena oranžerie a byla vybudována silná odstupňovaná opěrná zeď a v roce 1817 byla změněna ve volný park, který umožňoval daleké výhledy do krajiny. Současná zahrada na skalnatém kopci se skládá z rozsáhlého travnatého parteru a na cestu na hradbách okolo zámku.
Nová kompozice se svých charakterem blíží k italské barokní zahradě byla zřízena naučná stezka provádějící bočními terasami. Botanické záhony s původními druhy dřevin a bylin okolní přírody byly založeny v samotné botanické a růžové zahradě na západním úbočí zámku. Zvláštní zmínku si zaslouží vápencové a skalnaté výchozy Zámeckého kopce, kde jsou dosud v útržcích zachována původní společenstva skalní vápencové stepi. Mezi její nejvzácnější druhy patří tařice skalní, ožanka horská, mateřídouška panonská, rozchodník bílý, violka psí a teplomilné keře: dřín obecný, brslen bradavičnatý nebo jilm habrolistý. Na mnoha malých teráskách zámeckého areálu je založeno množství teplomilných květnatých trávníků. Dnes zde rozvétá v průběhu roku množství chráněných druhů rostlin téměř bez zásahu zahradníka. Novým kompozičním prvkem zámecké zahrady jsou bohaté záhony levandulí, kterým se na vápencovém podkladu neobyčejně daří. Cesty zámeckého areálu lemují i záhony růží rozkvétající brzo na jaře a v pozdním létě. Zahradu zdobí i borovice černé, jež vyrůstají přímo z vápencových skal zámeckého kopce.
Návštěvníky provádí zámeckou zahradou procházková cesta s devíti zastaveními, opatřenými tematicky zaměřenými informačními tabulemi. Jednotlivé druhy bylin a dřevin v botanické a růžové zahradě i v ostatních částech jsou opatřeny cedulkami s popisy.
Zahrada se svou rozlohou 1,86 ha má velmi malou rozlohu, ale její výjimečné postavení na posledním kopci Pavlovských vrchů nad jihomoravskou nížinou s výhledy do Dolních Rakous jí zachovává jedinečné postavení.

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://www.rmm.cz/Adresa

Město:
Mikulov
PSČ:
69201
Adresa:
Zámek 1