Zámecký park Blansko

Zámecká zahrada se rozprostírá ve svažitém terénu nedaleko historického jádra města. Dnešní pozdně renesanční zámek byl upravený ze středověké tvrze v letech 1591 - 1604. V roce 1766 se dostal do majetku hraběte Antonína Salma - Reifferscheidta. V té době pravděpodobně nechal zbudovat barokní parter mezi zámkem a dvorem. Současně s novorenesanční přestavbou zámku v letech 1870 - 73, byla zahrada rozšířena a upravena v krajinářský park. Drobný park s jednoduchou kompozicí zaujímá plochu necelé 2 ha. Malý rybníček s ostrůvkem se nachází před západním průčelím zámku. Ze severní strany u sýpky se návštěvník dostává schodištěm do veřejné části parku. Současná úprava z roku 1983 byla provedena dle návrhu profesora zahradní a krajinné architektury Ivara Otruby. V zámeckém parku můžeme shlédnout expozici figurálních plastik blanenské umělecké litiny. Součástí expozice je i litinová kašna na nádvoří zámku, která je dílem blanenského sochaře Pavla Veverky.


Zámecký park je volně přístupný

Adresa

Město:
Blansko
PSČ:
678 26
Adresa:
Zámek 1