Zámecký park Boskovice

Budovu empírového zámku z let 1819 - 1826 doprovází i zahrada, která vznikala kolem roku 1926. Navázala na parter bývalé klášterní zahrady a byla koncipována jako park v přírodně-krajinářském stylu. Na park navazovala i obora se svahy hradského kopce se zříceninou tzv. bašty a vyhlídkovou cestu nad údolím říčky Bělá. Na místě vyhořelých panských ovčínů byl v roce 1829 vystavěn klasicistní skleník s prosklenými arkádami a kruhovým bazénem před ním. V 70. letech 19. století byl park doplněn historizující jízdárnou. V místě dnešních lázní se dříve nacházely i zelinářské zahrady a štěpnice. Od 60. let 20. století se ve spodní části parku nachází letní kino s promítací stěnou.
Současný parkový areál se skládá ze tří rozdílných částí s různým využitím: zámecký park I (horní park), zámecký park II (dolní park) a přírodní lesopark Hradský kopec.
Ve všech částech boskovického parku můžeme obdivovat množství pozoruhodných dřevin - např. katalpa trubačovitá, převislý jinan dvoulaločný, svída dřín, nahovětvec kanadský, liliovník tulipánokvětý, akát bílý apod.

Park je volně přístupný

Adresa

Město:
Boskovice
PSČ:
680 01
Adresa:
Hradní 6