Zámecký park Kunštát

Součástí zámeckého areálu byl i rozsáhlý komplex zahrad. Uvnitř uzavřeného areálu je okrasná Zámecká Květná zahrada. Ostatní části jsou volně otevřené. Druhá okrasná zahrada se jmenuje Habrůvka podle plotů z habrů, které ji vymezují. Zahrada je příkladem formální okrasné zahrady. Hospodářské části byla Třešňůvka se sadem třešní, Panská zahrada s rybníkem a dalšími prvky.

Zámecká Květná zahrada
Květná zahrada byla zřízena při renesanční přestavbě v polovině 16. století na místě zavezeného hradního příkopu.
Její jižní straně dominovala salla terena, která byla při úpravách zahrady v 50. letech 19. století nahrazena novogotickým altánem s věží a ve středu zahradní plochy byl vyhlouben bazén s centrální litinovou figurou rybářky datovanou letopočtem 1859. Zahradní průčelí zámku dekoruje dvouramenné litinové schodiště s balkónem z roku 1800, vedoucí do reprezentativních prostor objektu.
Zahrada je volně přístupná bez průvodce v rámci otevírací doby objektu.

Bastion s pomníkem připomínajícím krále Jiřího
Barokní obranný prvek původního zemního valu vybudovaného při úpravách hradního fortifikačního systému v 50. letech 15. století za Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad, který byl držitelem kunštátského panství v letech 1427 – 1464.

Náhrobní kámen psího hřbitova
Byl založen kolem roku 1890 Cunem, posledním členem rodu Honrichsů z Wolfswarffenu, který držel kunštátské panství v letech 1783 – 1901. V tradici pokračoval i rod Coudenhove – Honrichs vlastnící panství do roku 1945.
Dvanáct pomníčků nese jména a letopočty, čtyři další jsou již nečitelné.

Zámecká obora
Historie zámecké obory je neodlučitelně spjata s komplexem budov kunštátského zámku. Současná podoba zámecké obory souvisí s raně klasicistními úpravami zámeckého areálu na počátku 19. století v jejichž rámci byla obora protkána spletí cest a pěšin, ve větších terénních nerovnostech doplněná kamennými a cihlovými schodišti. K nejvýznamnějším druhům dřevin zde patří dub americký, lípa stříbrná, tis červený, zerav západní a vzácný šeřík čínský. Význam zámecké obory byl v roce 1998 zdůrazněn prohlášením celé lokality za Přírodní památku.

Zahrada Habrůvka
Úprava východní strany zámeckého návrší úzce souvisí s celkovou parkovou úpravou zámecké obory v rámci raně klasicistních úprav zámeckého areálu na počátku 19. století, kdy byl na zemní val plynule navázán terasovitý park, tzv. „Habrůvka“. V důsledku zanedbání péče v druhé polovině 20. století došlo k naprosté degradaci parku. Proto bylo v roce 2005 na základě historické archivní dokumentace přistoupeno k celkové obnově východní strany zámeckého návrší a Habrůvce navrácena podoba, kterou měla na počátku 19. století.

Jiříkova lípa
Dle pověsti se jednalo o lípu vysazenou v roce 1458 na počest korunovace krále Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad. Památná lípa vysoká 26 metrů o průměru 184 centimetrů byla v roce 1954 poškozena větrnou smrští, přičemž pozůstalé torzo stromu bylo staženo obručemi a dochovalo se až do 70. let 20. století. Dne 5. května 2008 byla u příležitosti 550. výročí korunovace krále Jiřího vysazena na původním místě nová Jiříkova lípa.

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://www.zamek-kunstat.cz/prohlidkove-trasy/zamecka-kvetna-zahrada/Adresa

Město:
Kunštát
PSČ:
679 72
Adresa:
Zámecká 1