Zámecký park Moravský Krumlov

Leží před západním průčelím zámku na okraji města. Původně však na místě zámku stával gotický hrad pánu z Obřan, který byl za pánů z Lipé přestavěn na renesanční zámek podle návrhu Itala Leonarda Garuse z Bissonu. Renesanční zahradu lze předpokládat na opevnění nad příkopem před západním průčelím zámku. Po zrušení hradního příkopu byla v období Liechtensteinů rozšířena a upravena zahrada v krajinářský park. Hlavním motivem byla dlouhá mírně stoupající louka, umožňující dálkové výhledy na zámek a několik menších palouků se stromovými solitéry. Za příčnou cestou překlenutou spojovacím mostem se park rozšiřoval kolem dvou dalších velkých palouků, přičemž napříč velkého palouku s remízky procházela stromová alej. Ve stejném období byl upraven i dvůr s historickou kašnou a s alejí, vedoucí od vstupu do dvora k zámku. Hrabě Ferdinand Kinský v roce 1910 rozšířil park dále k jihu a okolí zámku obohatil výsadbami exotických druhů dřevin, zejména břestovec, svitel a líska turecká. Z ostatních dřevin mohou zaujmout malebné borovice, statné duby a sbírka javorů. Tehdy byla také využita severní část někdejšího opevnění k vybudování moderního terasového alpina s květinovou zahradou.
V letech 2004-2006 byla provedena nákladná obnova zámeckého parku. V parku je možné provozovat Discgolf.

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://www.mkrumlov.cz/fotogalerie.html?zamecky-park
URL adresa:
http://discgolf-mk.webnode.cz/Adresa

Město:
Moravský Krumlov