Zámecký park Pernštejn a hradní zahrady

Hradní zahrady představují zajímavý dokument vývoje zahradního umění, který se udržel díky nevelkým stavebním úpravám hradního komplexu. Středověký hrad se během tří století proměnil v reprezentační sídlo Pernštejnů. Poloha hradu na skalnatém úzkém ostrohu nad údolím říčky Nedvědičky neumožňovala rozvinutí větší zahrady. Svahy kopce byly z obranných důvodů holé, jen prastarý tis pod hradem je pravděpodobně zbytek rozsáhlejších středověkých tisových porostů v okolí hradu. V roce 1570 byla založena okrasná zahrada na terase vnějšího opevnění za vnitřním příkopem. Dva dřevěné kryté mosty spojovaly tuto zahradu s obydlím na hradě. Později se zahradě říkalo „komtesina zahrádka“. Z roku 1596 se dochovala zmínka o ovocné zahradě, která se pravděpodobně nacházela na rovinatém terénu hluboko pod hradem. Před rokem 1720 byla založena nová okrasná a kuchyňská zahrada ve svažitém předpolí hradu, která byla komponována na osu a měla terasy s fontánami a vodními hříčkami. Přičiněním nového majitele hradu v roce 1798 byla zahrada rozšířena na celý jižní svah hradního kopce. Koncepce těchto nových zahrad využila barokních teras. Zahradu tvořily tři části: plošný parter při potoku se zahradnictvím, rybníkem a ovocným sadem, osová terasová kompozice ve svahu se schodišti, rampami, grottou a fontánami a přírodní úsek v horní části s památníky na majitele hradu. Ze staveb v zahradě je nutno uvést čínský letohrádek, poustevnu, vodopád a obelisk jako nezbytné módní doplňky architektury zahrady, ale dva zmíněné památníky pocházejí již z klasicistního období.
Tato zahrada později podlehla zalesnění hradního kopce, které probíhalo postupně od 18. století do 2. poloviny 19. století. Zahrady jsou položené ve výšce 420 m n. m. a zabírají plochu 20,44 ha.

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://www.hrad-pernstejn.eu/Adresa

Město:
Nedvědice
Adresa:
Hrad Pernštejn