Zámecký park Uherčice

Zámek leží v krajině Podyjí nad tokem říčky Blatnice, v nadmořské výšce 430 m. Původně se na místě dnešního zámku nacházela sstředověká tvrz, která byla v roce 1554 rozšířena na renesanční zámek. V období barokabyl zámek opět upraven hrabaty z Collato, kteří panství vlastnili od roku 1733. Současně s vývojem zámku vznikly i dvě uzavřené zahrady. Dvůr západně o zámku je patrně starší a byl užíván jako užitková zahrada. Druhá ze zahrad sousedí přímo se zámkem a sloužila nepochybně jako okrasná renesanční zahrada.
Baroko dalo vzniknout nové zahradě, která se rozvíjela východně od zámku, kde byla napojena na původní vstup z nádvoří. Dispozice barokové zahrady se zvýšenou terasou, s fontánou a stříhanými alejemi se částečně dochovala. Tvarovan lipové aleje lemující parkové zdi navazovaly na okolní krajinu Krajinářský park na příkrých svazích severně od zahrady byl založen kolem roku 1800. Na návrších malých pahorků byly postaveny dva romantické pavilony, od kterých byly směřovány průhledy. Ve stejném období byla v parku postavena romantická věž, upomínkový pylon a u zámku byl zřízen skleník. Udává se, že zahrada byla nedotčená až do 2. poloviny 19. století., kdy byla provedena výsadba krajinářského parku.
Do té doby byl zámek obklopen velkou zahradou a malebným lesíkem, loukami a tekoucí vodou. Po té se na zahrady dlouhé roky zapomínalo a vegetaci nebyla věnována větší péče. Postupně se však přistupuje k jejich obnově.
V současnosti se před zámkem rozprostírá větší úvodní palouk s několika vzrostlými dřevinami. Krajinářský park se rozkládá na pravé straně příchozí cesty. Tvoří ho menší palouky, spíše mýtiny, které jsou zahuštěné lesními porosty, kde bychom našli několik hodnotných dřevin. Dvě zmíněné zahrady na západním a jižním nádvoří si zachovaly zbytky osové dispozice, zvýšené terasy, stříhané stěny a aleje. V krajinářské části zahrady se nachází jerlín japonský Sophora japonica, starý exemplář tuje vlasaté (Cotinus coggygria ´Rubrifolius´), ořešák černý (Juglans nigra), tulipánovník (Liriodendron tulipifera) některé javory (Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´).

Zámecký park je volně přístupný

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://www.zamek-uhercice.cz/Adresa

Město:
Uherčice
PSČ:
671 07