Zámecký park v Lednici

V zámeckém parku v Lednici je vedle běžně známého procházkového okruhu vedoucího kolem zámeckého rybníku k minaretu i další, dnes zapomenutá zahrada, která čeká na své obnovení. Dodnes se z ní zachovalo pouhé torzo. Zahrada vznikla na základě barokní kompozice, která se dále rozvíjela, až v letech 1791-1799 vyvrcholila sentimentální stafážní zahradou, nesoucí prvky zednářských symbolů, jako jsou do kruhů vysázené stromy, klikaté cestičky s palouky na nichž se mohly odehrávat výjevy známé z Mozartovy Kouzelné flétny. Na mapě z roku 1799 vidíte výřez zahrady s klikatými cestičkami, kterým Johan Wolfgang Goethe, sám také člen řádu, říkal přírodičky.

Otevřené pouze v sezónně

Pon-Pia: Malý okruh kolem zámku
14:00 malý okruh kolem zámku. S výkladem k vysekanému půdorysu v Dolnímu parteru. Doba trvání 1 hodina. Vstupné 100 Kč na pokladně zámku.

Sob-Ned: Malý okruh kolem zámku 14:00, Velký okruh kolem minaretu: 15:00
Velký okruh kolem Minaretu. Při prohlídce průvodce ukáže skryté průhledný a místa, kde stávaly dnes zaniklé stavby Loděnice, Čínský pavilon, Egyptské lázně, bludiště či Dianin chrám. Navštíví se běžně nepřístupná umělá jeskyně Peklo u Akvaduku a běžně nepřístupných Slavičí ostrov s výhledem na zámek a Minaret. Doba trvání 2 hodiny. Vstupné 100 Kč na pokladně zámku.

http://www.zamek-lednice.com/

Adresa

Město:
Lednice na Moravě
PSČ:
691 41
Adresa:
Zámek 1