Zámecký park ve Valticích

Zámecký park se vyvíjel od formálních zahrad za zámkem s vrcholem v 18. století. Po té byla formální struktura zahrad nahrazena současným krajinářským parkem. Je zde amfiteátr, původně využívaný jako vinohrad. Rostou zde výjmečné stromy smutečního jerlínu japonského, dřezovec trojtrnný, za zámkem je zajímavá skupina borovic černých. Zámecký park je proptipólem rovinného parku v Lednici, jeho kompozice využívá jedinečných terénních modelací. Pokud zatím neznáte tento park, je zde co objevovat.
Otevrěno po celý rok.

http://www.zamek-valtice.cz/

Adresa

Město:
Valtice
PSČ:
69142
Adresa:
Zámek 1