Zámecký park Vranov nad Dyjí

ZÁMECKÁ ZAHRADA

Původní zahradní úpravy vranovského hradu byly limitovány nedostatkem prostoru na skalním ostrohu a jeho svažitém terénu ohraničeném středověkými hradbami. Najižním svahu, veřejnosti nepřístupném bývaly v minulosti užitkové záhony s chřestem, ovocnými dřevinami a vinnou révou. Tato část dnes slouží jako květinová zásobní zahrada s keři a bohatým sortimentem letniček a trvalek. Přímo za vstupem do areálu se nachází několik soliterních stromů, například dřezovec. Zajímavostí prvního hradního příkopu je letitý břečťan šplhající k patě severního domku. Travnatá plocha pod mostem ve vnitřní části barbakánu bývaly osázeny ovocnými dřevinami, z nichž zůstaly tři letité ořešáky a hrušeň. Do této části byl nově dosazen jinan dvoulaločný a Althannova renklóda. Cestou ke kapli bychom ještě našli pětici habrů.
Výraznou návštěvnicky vděčnou pohledovou dominantou je okrasná zahrada pod přístupovým mostem. Tvoří ji tři odstupňované terasy. Mezi nejstarší dřeviny na tomto místě patří bobkovišně, pustoryl, kdoulovce a vajgela. Okrasné keře jsou doplněny také výsadbami letniček a trvalek. Formálnost zahradě dodává pravidelný růžový záhon vroubený pásem levandule. Na prvním nádvoří zámku byla v 70. letech vysazena lípa stříbrná. Pod nádvořím roste tvarovaná jabloň a převislá moruše. Na čestném dvoře zbyly dva více než stoleté tisy. Ve stejném prostru dříve rostly dva soliterní topoly, vytvářející krajinnou dominantu. Na počátku 20. století byly nahrazeny dnešními cypřišky.
Na nepřístupné jižní terase vznikly patrně v osmdesátých letech 18. století zvláštní zahrady. Jejich původní přesná podoba je nám však neznámá, dochovala se pouze dvě vyobrazení zachycující pozdější romantizující úpravy.

Zahrada je volně přístupná


LESOPARK

Krajinné úpravy u zámku využívají dramatický terén Národního parku Podyjí v rozmezí od 330 m n. m. do 514 m.n m. O starobylém přemyslovském hradu opevňujícím hranici Moravy se zmiňuje již Kosmas. Na skalní výšině hrdu nebylo místo pro zahradu, proto ji nahrazovaly pozoruhodné úpravy přímo v hradním areálu. Lesopark vznikal postupně asi od 18. století, kdy syn Marie Anny Pignatelli generál Michal Antonín Althann, vášnivý lovec obohatil zdejší krajinu i o velké obory pro potřeby honů se stády jelenů a loveckými letohrádky. Podstatné základy krajinotvorných úprav položil také jeho synovec Althann Michal Josef. Zřídil letohrádek na Braitavě, anglický park na Růžovém vrchu naproti zámku s pavilony, chrámky a jeskyněmi. Založil také kamenný most v dnešním Junáckém údolí, upravil obě terasy, vystavěl Dům filosofů a hospodářská stavení proti zámku. Zaměřil se také na rozsáhlé a promyšlené kultivace lesů. Jeho krajinné zásahy byly tedy velkorysé a představovaly výrazný podnět pro své následovníky.
V krajinotvorných úpravách pokračoval také rytíř Josef Hilgartner z Lilienbornu, jehož představy se promítaly do pořízení pěti objednaných ideálních plánů na úpravu lesoparku. Plány pocházejí z 90. let 18. století. Z nich je patrné, že do nové koncepce byly zahrnuty i starší krajinné zásahy, aleje, salety, vodoteče, jezírka, nepravidelně se klikatící cestičky. Zřejmě novým prvkem ale byly geometricky přesné hvězdicovitě sbíhající cesty. Jeho podíl na krajinných úpravách byl značný. Založil kančí oboru u Čížova, dvě nové vsi Lesnou a Šumnou, také dobudoval anglický park na Růžovém vrchu a Dianin chrámek, který byl později vysvěcen na mariánskou kapli.
Další majitel Stanislav Mniszek provedl v 19. století některé menší úpravy, mezi ně patří například empírová přestavba kočárovny a koníren. Jeho potomci potom krajinu doplňovali řadou drobných staveb v duchu doznívajícího romantismu. Od konce 30. let trpěl park neúdržbou a ztrátou tvořivosti, mizel jeho půvab a jako celek zanikal. Mizely průhledy, průseky a komunikační osy. Stavby se rozpadaly a druhovou skladbu proměňoval náletový porost. Od založení Národního parku Podyjí se situace postupně mění a přistupuje se k postupné obnově.

Kontaktní údaje

URL adresa:
http://www.zamek-vranov.cz/prirodni-prostredi/zamecka-zahrada/Adresa

Město:
Vranov nad Dyjí
PSČ:
671 03
Adresa:
Zámecká 93