Zámek Letovice

Ve středověku se na svazích kolem zámku Letovice pěstoval chmel pro zámecký pivovar (první zmínka z roku 1447). Za Blümegenů (1724–1820) bylo na jižní straně formální zahrada s tvarovanými dřevinami. Za Gustava Kálnokyho byla zahrada v roce 1826 změněna v ovocný sad. Nedlouho poté začala úprava celého svahu v rozsáhlý romanticko – gotický park anglického stylu. Zanedbání údržby parku a neodborné zásahy po roce 1945 způsobily znehodnocení některých částí parku. I přesto patří k nejcennějším jihomoravským parkům nejen po stránce botanické a dendrologické, ale i krajinářské a estetické. V parku rostou jehličnaté i listnaté stromy jako jedle ojíněná (Abies concolor), modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies, Picea abies byrryi), smrk pichlavý (Picea pungens, Picea pungens glauca, Picea pungens argentea), buk lesní (Fagus sylvatica, Fagus sylvatica atropunicea), habr obecný (Carpinus betulus), třešeň ptačí (Cerasus avium), jabloň lesní (Malus sylvestris), líska obecná (Corylus avellana), javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides, Acer platanoides variegata), javor klen (Acer pseudoplatanus), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), tis červený (Taxus baccata) a mnoho dalších. Velkou raritou je ambroň západní (Liquidambar styraciflua), který je nejvzácnější dřevinou v okrese Blansko. Dalšími zajímavostmi jsou lilovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), porosty borovic černých (Pinus nigra austriaca), nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus) a brslen evropský (Euonymus europaeus angustifolium). V podrostu roste česnek medvědí, dymnivka dutá, orsej jarní, sasanka hajní, křivatec žlutý, plicník lékařský, měrnice černá, pomněnka rolní, pryskyřník plazivý, violka vonná, violka psí, jahodník obecný, šťavel kyselý, hluchavka bílá, jaterník podléška, podbílek šupinatý, apod.

Kontaktní údaje

Mobil:
602528912
Email:
zamek-letovice@seznam.cz
URL adresa:
www.zamekletovice.czAdresa

Město:
Letovice
Adresa:
Zámek 1/4