Zelený ostrov

Školní zahradu o rozloze asi 2 800 m2 najdete uprostřed sídliště Vltava mezi pavilóny školy.
Původně její plochu pokrývaly záhony se zeleninou a ovocný sad. V průběhu posledních dvanácti let se však její tvář začala měnit.
Na budování zajímavých biotopů se podílely děti v rámci hodin Pracovních činností – na vše dohlíželi a pomáhali vyučující. Biotopy napodobují volnou přírodu. Jejich rozmanitost nám umožňuje rozšířit výuku přírodopisu, přírodovědy, výtvarné výchovy a dalších předmětů v terénu.
Již v roce 1980, krátce po otevření školy, byl vysazen ovocný sad. V současné době je mezi stromy podsadba inspirovaná permakulturou – keře rybízu, angreštu, bylinky, trvalky. Celé společenství doplňují měkké cesty z kůry, částečně porostlé pokryvnou vrbinou. Okrasné části s keři vévodí jezírko s průzračnou vodou a posezením pod převislou vrbou. Děti zde mají své úkryty před zraky učitelů. Zahrada nabízí i pohled na bylinkovou spirálu, suchou zídku, výsadbu suchomilných i jiných trvalek, hmyzí domek i smrkový lesík. Na podzim pod břízami sbíráme kozáky. Ptáci najdou potravu v podobě plodů různých keřů (jeřabiny, šípky, žaludy…). Ve smíšených výsadbách pěstujeme zeleninu, bylinky i květiny. Děti se také učí pěstovat rostlinky ve skleníku. Samozřejmostí je kompostování všech rostlinných zbytků.
Abychom dětem přiblížili zahrady našich předků, vysadili jsme několik tradičních odrůd ovocných dřevin – dřín, jeřáb, kdouloň, mišpuli, moruši, oskeruši, hloh, kdoulovec, rakytník, hlošinu i růži dužnoplodou. Zatím se zdá, že se jim u nás líbí, protože některé se již chlubí prvními plody.
Zvláštností naší zahrady je vzrostlý keř klokoče zpeřeného, jehož plody máme pro návštěvníky ve formě drobného dárku připravené.
Zahrada je tak místem pro výuku různých předmětů i pro relaxaci žáků o přestávkách nebo jen tak k zamyšlení a uklidnění.

Kontaktní údaje

Mobil:
0420 385 524 203
Email:
nemecek@zsvltava.czAdresa

Město:
České Budějovice
PSČ:
37011
Adresa:
ZŠ Bezdrevská 3